Last ned som PDF

89 sider

7.26 MB

Forsiden av dokumentet Konsekvenser for fiskeri og havbruk

Studie

Konsekvenser for fiskeri og havbruk Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet, sektor petroleum og energi

Norskehavet er havområdet mellom Norge, Svalbard, Grønland, Island og Færøyene. Utredningsområdet for foreliggende studie omfatter deler av norsk økonomisk sone, deler av fiskerisonen rundt Svalbard og fiskerisonen ved Jan Mayen, samt internasjonalt havområde. Foreliggende studie presenterer fiskeriene i utredningsområdet og havbruksnæringen i fylkene Møre og Romsdal, Sør- og Nord Trøndelag og Nordland. Det diskuterer mulige konsekvenser for disse næringer som følge av dagens og fremtidig petroleumsvirksomhet. Hovedfokus er rettet mot de områdene av norsk sokkel, sør- øst i utredningsområdet, som i dag er åpnet for petroleumsvirksomhet.

Publisert

Eier

Energidepartementet

Språk

norsk

Tema

Mat, fiske og landbruk