Last ned som PDF

49 sider

3.59 MB

Forsiden av dokumentet NGIs anbefalinger for krav til effekt av sprøbruddoppførsel: Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6. Kvikkleire

Studie

NGIs anbefalinger for krav til effekt av sprøbruddoppførsel: Naturfareprosjektet: Delprosjekt 6. Kvikkleire

Dette er en rapport med NGIs anbefalinger for krav til effekt av sprøbruddoppførsel, basert på progressivt brudd-prosjektene "Effekt av progressiv bruddutvikling for utbygging i områder med kvikkleire" og "NIFS N-6.5.2 Sikkerhet ifm utbygging i kvikkleireområder". En oppsummering av resultater, forutsetninger og konklusjoner fra disse to prosjektene i inkludert i Vedlegg A.

Publisert

Eier

Norges vassdrags‐ og energidirektorat

Språk

norsk

ISBN

9788241010378