Last ned som PDF

144 sider

1.41 MB

Forsiden av dokumentet Hva bør skje med BHT?

Vedlegg

Evaluering

Hva bør skje med BHT? En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver

Arbeids- og sosialministeren besluttet på i 2017 å sette ned en ekspertgruppe for å­ gjennomgå­ og ­vurdere bedriftshelsetjenesten­ i ­Norge. Arbeidsmiljøloven­ har ­en ­bestemmelse­ om­ bruk­ av ­bedriftshelsetjeneste­ som et ­særskilt ­virkemiddel­ i ­det ­helsefremmende ­og ­forebyggende­ helse-,­miljø-­og­sikkerhetsarbeidet ­i virksomheter­ med­ særlig­ risikofylt arbeidsmiljø.­ I rapporten oppsummerer ekspertgruppen sine vurderinger av bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Ekspertgruppe

Forfatter

Pål Molander mfl.

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg

Virkemidler

administrasjon

Analysekriterier

treffsikkerhet