Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Hva bør skje med BHT?

Vedlegg

Evaluering

Hva bør skje med BHT? En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver

Arbeids- og sosialministeren besluttet på i 2017 å sette ned en ekspertgruppe for å­ gjennomgå­ og ­vurdere bedriftshelsetjenesten­ i ­Norge. Arbeidsmiljøloven­ har ­en ­bestemmelse­ om­ bruk­ av ­bedriftshelsetjeneste­ som et ­særskilt ­virkemiddel­ i ­det ­helsefremmende ­og ­forebyggende­ helse-,­miljø-­og­sikkerhetsarbeidet ­i virksomheter­ med­ særlig­ risikofylt arbeidsmiljø.­ I rapporten oppsummerer ekspertgruppen sine vurderinger av bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Ekspertgruppe

Forfatter

Pål Molander mfl.

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg

Virkemidler

administrasjon

Analysekriterier

treffsikkerhet