Last ned som PDF

78 sider

0.31 MB

Forsiden av dokumentet Play mobil : fag, læring og undervisning på Trafikalt grunnkurs

Studie

Play mobil : fag, læring og undervisning på Trafikalt grunnkurs

Denne rapporten omhandler Trafikalt grunnkurs for 16-åringer som skal begynne å øvelseskjøre. Det er først og fremst den pedagogiske til retteleggingen av undervisningen og deltakernes opplevelse av kurset som problematiseres. De funn som presenteres i rapporten er basert på en klasseromsstudie (deltagende observasjon) og en deltagerstudie (spørreskjema). I klasseromsstudien har vi ved hjelp av deltakende observasjon beskrevet og analysert det som foregår i undervisningssituasjonen. Vi har tatt utgangspunkt i mål og retningslinjer i læreplanen for Trafikalt grunnkurs og hadde dette som bakgrunn for å observere samhandlingen mellom lærer og elever og måten lærestoffet ble tilrettelagt på. I deltagerstudien har vi ved hjelp av spørreskjema til elever og lærere samlet informasjon om deres opplevelse av undervisningssituasjonen.

Publisert

Eier

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Språk

norsk

ISBN

8277240643