Last ned som PDF

44 sider

4.55 MB

Forsiden av dokumentet Årsrapport Norad (Norsk bilateral bistand) 2005

Årsrapport

Årsrapport Norad (Norsk bilateral bistand) 2005

Denne rapporten gir en nærmere oversikt over det bilaterale utviklingssamarbeidet mellom Norge og 22 av de landene som mottok mest norsk bistand i 2005. Rapporten fokuserer på resultater på prioriterte områder i samarbeidet, generelle utviklingstrekk i landene og beskriver det norske bidraget i denne sammenhengen. Rapporten er produsert av Norad på vegne av Utenriksdepartementet.

Publisert

Mottaker

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

8275481732