Last ned som PDF

61 sider

2.31 MB

Forsiden av dokumentet Reparasjonsmørtlers kloridmotstand

Kartlegging

Reparasjonsmørtlers kloridmotstand FoU-programmet Bedre bruvedlikehold 2017 – 2021

Motstand mot kloridinntrengning er en viktig og kjent egenskap for betongens levetid. For reparasjonsmørtler er kunnskap om denne egenskapen mangelfull. Det ble derfor igangsatt et laboratorieprogram med undersøkelser av 10 kommersielle produkter. Utprøvingen ble i all hovedsak basert på metoden NS-EN 13396 Måling av kloridinntrengning.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk