Last ned som PDF

72 sider

1.53 MB

Forsiden av dokumentet Utredning: Sammenslåing/Samordning

Forhåndsutredning

Utredning: Sammenslåing/Samordning Frifond organisasjon og nasjonal grunnstøtte

Rambøll Management Consulting (Rambøll) har på oppdrag for Kulturdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet utredet mulig sammenslåing eller samordning av støtteordningen Frifond organisasjon og nasjonal grunnstøtte til frivillige organisasjoner. Utredningen er gjennomført i perioden januar 2018 til april 2018. Oppdragets formål er å undersøke hvordan ordningene kan samordnes på en hensiktsmessig måte for tilskuddsmottakere (organisasjoner) og tilskuddseiere (Kulturdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet).

Publisert

Eiere

Barne- og familiedepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Rambøll Norge AS

Språk

norsk

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Virkemidler

samordning tilskudd

Analysekriterier

effektivitet