Last ned som PDF

73 sider

1.39 MB

Forsiden av dokumentet Deltakerundersøkelsen for "Profesjonsfaglig Digital Kompetanse"

Kartlegging

Deltakerundersøkelsen for "Profesjonsfaglig Digital Kompetanse"

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Rapporten presenterer resultater fra spørreundersøkelsen Deltakerundersøkelsen 2019 og fra en intervjuundersøkelse rettet mot skoleledere og -eiere. Deltakerundersøkelsen 2019 er rettet mot lærere som har tatt videreutdanning i regi av strategien Kompetanse for kvalitet. Hensikten er å undersøke lærernes opplevelse av videreutdanningen de har tatt. I denne rapporten er fokus på de som har studert Profesjonsfaglig Digital Kompetanse.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Cay Gjerustad, Jørgen Smedsrud, Cathrine Pedersen og Cathrine Tømte

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232704293