Last ned som PDF

182 sider

3.02 MB

Forsiden av dokumentet Spørsmål til Skole-Norge

Studie

Spørsmål til Skole-Norge Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har en rammeavtale for 2017–2020 med Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre halvårlige spørreundersøkelser rettet mot skoler og skoleeiere. Undersøkelsene er kjent som Utdanningsdirektoratets spørringer. I spørringen gjennomført våren 2020 inngår fire respondentgrupper som er spurt om i alt 15 ulike temaer. 13 av temaene omtales i denne rapporten, de to øvrige (evaluering av fagfornyelsen og språkløyper) inngår i andre oppdrag utført av henholdsvis UiO og NIFU. Rapporten er i første rekke en tabellrapport, hvor det i liten grad gjøres mer inngående analyser. Det er ikke skrevet noe samlet sammendrag for denne rapporten, men leseren henvises til oppsummeringene ved slutten av hvert kapittel. Rapporten inneholder til sammen 133 tabeller og 72 figurer.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Kristin Rogde, Roger Andre Federici, Karl Solbue Vika, Ann-Cecilie Bergene, Cathrine Pedersen, Ekaterina Denisova og Sabine Wollscheid

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232704699