Last ned som PDF

12 sider

0.47 MB

Forsiden av dokumentet Budsjettstøtte

Kartlegging

Budsjettstøtte

Notatet drøfter framveksten av en ny bistandsform bygget på følgende prinsipper: Budsjettstøtten gis med hovedformål (1) å bidra til økt økonomisk vekst ved at den bidrar til bedre statsfinanser, tilgang på valuta og dermed en bedre makroøkonomisk utvikling og (2) å implementerefattigdomsprogrammet (PRSP) gjennom økt ressurstilgang til prioriterte sektorer.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no