Last ned som PDF

85 sider

5.59 MB

Forsiden av dokumentet Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging, E39, Skaun, Sør-Trøndelag

Studie

Geofysiske bakkemålinger og borehullslogging, E39, Skaun, Sør-Trøndelag

I forbindelse med prosjektet "Miljø- og samfunnstjenlige tunneler", her kalt Tunnelprosjektet, har NGU utført geofysiske målinger over tre tunneler langs nye E-39 fra Øysand til Orkanger. Hensikten med undersøkelsen var uttesting av nye teknikker i forbindelse med forundersøkelser for tunneler. De undersøkelsene som ble foretatt var måling av 2D resistivitet og indusert polarisasjon (IP) langs fire profiler over tre av seks tunneler på strekningen Øysand – Orkanger (se kartbilag –01). På to av profilene (profil 1 og 2) ble det magnetiske totalfeltet målt og i tillegg VLF. På bakgrunn av resistivitets-målingene ble det boret tre brønner. Disse i tillegg til tre eldre brønner ble målt med følgende metoder; optisk televiewer (OPTV) , temperatur-, vannets ledningsevne-, naturlig gammalogg og resistivitet (fjellresistivitet). I tillegg ble borehullsforløpet (avviket) langs hele hullet målt. Tre av brønnene ble prøvepumpet samtidig som vertikal vannstrømning ble målt. Alle de tre nye brønnene ble også målt med indusert polarisasjon (IP) for å se om den lave resistiviteten kan skyldes sulfidmineraliseringer. Til slutt ble tre av lavresistivitetssonene på profilene 1, 2 og 3 testet med korte refraksjonsseismiske profiler.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

8251906989