Last ned som PDF

94 sider

1.8 MB

Forsiden av dokumentet Ledet til læring: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole;
deltakernes vurdering av egen utvikling

Vedlegg

Evaluering

Ledet til læring: Nasjonal rektorutdanning i grunn- og videregående skole; deltakernes vurdering av egen utvikling Delrapport 3 fra Evaluering av den nasjonale rektorutdanningen

I 2009 ble det igangsatt en nasjonal rektorutdanning for skoleledere i grunn- og videregående skole. Initiativet kan ses på som en konkret oppfølging av politiske ambisjoner om kvalitetsheving i norsk skole. Rektorutdanningen er styrt fra Utdanningsdirektoratet som også besluttet å gjennomføre en evaluering av hvordan dette tiltaket fungerer. I denne evalueringsrapporten har vi sett nærmere på hvordan deltakerne i den nasjonale rektorutdanningen vurderer at de har utviklet seg som ledere i etterkant av programmet. Tre forskningsspørsmål et utformet for å undersøke dette: 1. Hvordan samsvarer deltakernes opplevelse av utbytte med deres forventninger til programmet? 2. Hvordan har deltakernes kapasitet til læring og utvikling som leder endret seg fra oppstart til i etterkant av utdanningen? 3. Hvordan gjenspeiles forskjeller og likheter mellom de seks programtilbudene i deltakernes opplevelse av utbytte og endringer?

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og NTNU

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788272189623