Last ned som PDF

40 sider

3.43 MB

Forsiden av dokumentet Energieffektivisering og reduksjon av klimagasser

Statusrapport

Energieffektivisering og reduksjon av klimagasser En analyse av offentlig petroleumsforskning. Revisjon 2

PETROMAKS 2 er et av Forskningsrådets Store program. Programmet skal ha et helhetlig ansvar for forskning som fører til en best mulig forvaltning av de norske petroleumsressursene og en framtidsrettet næringsutvikling i sektoren. Den samlede aktiviteten skal dekke strategisk grunnforskning, kunnskap- og kompetansebygging, anvendt forskning og teknologiutvikling.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212034037

Tema

utdanning og forskning