Last ned som PDF

17 sider

0.2 MB

Forsiden av dokumentet Sluttrapport til Justis- og politidepartementet fra prosjektet ”Sakkyndighet ved bruk av DNA-bevis i straffesaker”

Statusrapport

Sluttrapport til Justis- og politidepartementet fra prosjektet ”Sakkyndighet ved bruk av DNA-bevis i straffesaker”

Oppsummering av et forskningsprosjekt initiert av Justis- og politidepartementet, utført ved Det juridiske fakultet i Bergen. Prosjektets formål var å utrede hvordan rettsgenetikerens sakkyndighetsrolle ved tolkning og presentasjon av DNA-bevis for strafferettspleien kunne kvalitetssikres på best mulig, men likevel mest mulig kostnadseffektiv måte.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

lov og rett, beredskap