Last ned som PDF

31 sider

2.84 MB

Forsiden av dokumentet Konsekvensutredning kulturmiljø

Forhåndsutredning

Konsekvensutredning kulturmiljø Fv82 Reinsnes-Forfjord

Foreliggende rapport omhandler fagtema kulturmiljø langs foreslått ny trase for fylkesveg 82 mellom Reinsnes og Forfjord i Sortland og Andøy kommuner i Nordland fylke. Denne delrapporten dokumenterer registreringer og verdivurderinger av kulturminner innenfor og i nærheten av planområdet, og vurderer omfang og konsekvenser av planlagt tiltak for kulturminneverdier som omfattes av deltemaet.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Tom A. Edvardsen

Språk

norsk (bokmål)