Last ned som PDF

138 sider

2.29 MB

Forsiden av dokumentet ”Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne” - Elevers utbytte av folkehøgskolen

Studie

”Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne” - Elevers utbytte av folkehøgskolen

Folkehøgskolen og de pedagogiske idealene som den bygger på kan sies å være Nordens bidrag til verdens skoleutvikling. Men til tross for at folkehøgskolen i Norge har tradisjoner helt tilbake til 1864, og en betydelig del av norsk ungdom gjennom årene har fått oppleve dette spesielle skoleslaget, er det i Norge gjort svært lite forskning på hvilken verdi skoleslaget har hatt for de elevene som har gått der. Denne rapporten med tittelen ”Som en sang i sinnet – som et eneste sollyst minne”. Elevers utbytte av folkehøgskolen, er resultatet av et forskningsprosjekt der siktemålet har vært både å finne uttrykk for effekten av folkehøgskolen, men også å komme nærmere en forståelse av det danningsbegrepet som ligger til grunn for folkehøgskolens virksomhet og pedagogiske prinsipper. En tradisjonell design for en effektstudie av folkehøgskolen er en svært krevende øvelse. Metodisk er det vanskelig å måle hvordan folkehøgskolen eventuelt skulle ha bidratt til modning, kunnskapsutvikling, økt selvinnsikt eller endret sosialt engasjement hos den enkelte. Danningsbegrepet, som står sentralt i folkehøgskolens idégrunnlag, er også vanskelig å operasjonalisere slik at det kan anvendes i en forskningsdesign. Men selv om utfordringene i utgangspunktet er store, bør ikke det hindre at en søker etter mer kunnskap om et skoleslag som i verdenssammenheng er unikt.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Forfattere

Agneta Knutas og Trond Solhaug

Språk

norsk