Last ned som PDF

139 sider

1.22 MB

Forsiden av dokumentet Budsjettforslag 2021

Statusrapport

Budsjettforslag 2021

I Budsjettforslag 2021 har Forskningsrådets Styre ønsket å markere at grønn omstilling må bli viktigere i all satsing på forskning og innovasjon. Dette innebærer blant annet å prioritere områder hvor Norge og det internasjonale samfunnet i løpet av relativt kort tid vil bli et mer utsatt samfunn med svekket bærekraft. Dette omfatter satsinger knyttet til arealkonflikter og naturmangfold, fornybar energi og klima, velferdsområder som ulikhet, fattigdom og inkludering, men også områder knyttet til global helse, samfunnsstyring og sårbarhet. Områder hvor teknologiske og sosiale innovasjoner blir avgjørende for større bærekraft.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212038233

Tema

utdanning og forskning