Last ned som PDF

19 sider

0.66 MB

Forsiden av dokumentet Botid i sykehjem og varighet av tjenester til hjemmeboende

Kartlegging

Botid i sykehjem og varighet av tjenester til hjemmeboende Analysenotat 02/17 - SAMDATA kommune

Gjennomsnittlig botid i sykehjem i Norge, for beboere som avslutter sykehjemsoppholdet på grunn av død, er to år. Dette gjelder personer med vedtak om langtidsplass. Variasjonen i botid er imidlertid svært stor – alt fra død rett etter innflytting, til 26 års botid i sykehjem. Botiden er noe kortere i 2016 enn den var i 2014. Vi finner betydelige forskjeller mellom kommunene. Av de største kommunene er gjennomsnittlig botid lengst i Tromsø med 2 år og 4 måneder, mens Fredrikstad har betydelig kortere botid på 1 år og 7 måneder. Analysene tar utgangspunkt i beboere på sykehjem som døde i løpet av 2016. Av de 13 763 dødsfallene var 28 % registrert døde innen 6 måneder etter oppholdets start. Tromsø har lavest andel døde innen 6 mnd., med 19 prosent. I de øvrige ti kommunene er andelen døde innen 6 mnd. mellom 24 og 34 prosent. Gjennomsnittlig alder for de som døde i sykehjem var 87,5 år i 2016. I de 11 store kommunene varierer gjennomsnittlig levealder for sykehjemsbeboerne med fem år.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg