Last ned som PDF

73 sider

6.68 MB

Forsiden av dokumentet Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei

Kartlegging

Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei Metodeuttesting driftsfase og utdypende veiledning

Statens vegvesen har, gjennom rapporten «Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anlegg- og driftsfasen», utviklet en skrivebordsøvelse hvis formål er å estimere en gitt vannforekomst sin sårbarhet for veg-relaterte kjemiske miljøpåvirkninger. 15 forskjellige sårbarhetskriterier, basert på naturmangfoldloven og vannforskriften, ble tatt med i sårbarhetsvurderingen av 34 nasjonale vannforekomster. Formålet med dette verktøyet er for saksbehandlere/vannkoordinatorer å relativt enkelt kunne vurdere sårbarheten til en gitt vannforekomst for påvirkning fra drift og vedlikehold av vei. Informasjonen vedrørende sårbarhetskriteriene ble funnet utelukkende på internett, og første del av rapporten er en steg-for-steg guide til hvordan man innhenter denne informasjonen på relevante nettsider. Resultatene viser at det store flertallet av vannforekomstene ble vurdert til middels sårbarhet. Kun to fikk lav sårbarhet og syv fikk høy sårbarhet. For samtlige vannforekomster var sårbarheten relatert til vannforskrift-kriteriene lik eller høyere enn sårbarheten relatert til naturmangfoldloven-kriteriene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk