Last ned som PDF

89 sider

0.35 MB

Forsiden av dokumentet Etter inntektsoppgjørene 2006. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Kartlegging

Etter inntektsoppgjørene 2006. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 21. februar i år fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør, og en endelig utgave av rapporten 30. mars, jf. NOU 2006:11. Utvalget legger nå fram rapporten - «Etter inntektsoppgjørene 2006». I rapporten gis oppdaterte tall over lønnsutviklingen og en oversikt over hovedtrekkene i årets lønnsoppgjør. Dessuten presenteres nye tall over den siste utviklingen i lønns- og inntektsfordelingen. Dette materialet offentliggjøres nå som en nettversjon, men blir innarbeidet i rapporten som trykkes i NOU-serien i mars til neste år. Utvalget har denne gang ikke foretatt en ny gjennomgang av prisutsiktene, utviklingen i industriens konkurranseevne, makroøkonomisk utvikling m.m. Det vises her til utvalgets rapport av 30. mars.

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk