Last ned som PDF

104 sider

2.9 MB

Forsiden av dokumentet Increasing the implementation of traffic safety management systems by organisations

Studie

Increasing the implementation of traffic safety management systems by organisations

En bred implementering av styringssystemer for trafikksikkerhet (STS) i organisasjoner kan bidra til økt vegsikkerhet både for ansatte og andre trafikanter. Den foreliggende studien ser på effekten av STS, i hvilken grad de er implementert, og hvilke faktorer spiller sammen og begrenser implementering av STS. Rapporten beskriver tiltak som kan bidra til at flere organisasjoner implementerer STS. Studien bruker en sosioteknisk tilnærming, og er basert på litteraturgjennomgang og intervjuer.

Publisert

Eiere

Statens vegvesen og Norges forskningsråd

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Ross Owen Phillips, Tor-Olav Nævestad og Guri Natalie Jordbakke

Språk

engelsk

ISBN

9788248021865

Tema

Transport og kommunikasjon