Evaluering

The Annual MOPAN Survey 2006 Donor Perceptions of Multilateral Partnerships at Country Level

Denne rapporten vurderer UNICEF, ILO og Asiabanken på landnivå. MOPAN (the Multilateral Organisations Performance Assessment Network) består av 9 likesinnede land som samarbeider om en årlig gjennomgang av multilaterale organisasjoner.

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Språk

engelsk

Virkemidler

internasjonalt samarbeid

Analysekriterier

erfaringer