Ukategorisert

MOPAN synteserapport 2006

Vurdering av UNICEF, ILO og Asiabanken på landnivå. MOPAN (the Multilateral Organisations Performance Assessment Network) består av 9 likesinnede land som samarbeider om en årlig gjennomgang av multilaterale organisasjoner. MOPAN startet i 2003,

Publisert

Eier

Utenriksdepartementet

Språk

norsk