Last ned som PDF

42 sider

1.27 MB

Forsiden av dokumentet Miljø- og samfunnstjenlige tunneler: Frøyatunnelen - vurdering av injeksjon i forhold til Q-parametre

Studie

Miljø- og samfunnstjenlige tunneler: Frøyatunnelen - vurdering av injeksjon i forhold til Q-parametre

Formålet med dette arbeidet er å gjennomføre analyser av vannlekkasjer og injeksjon sett i forhold til de ingeniørgeologiske forhold i Frøyatunnelen. Basert på et omfattende litteraturmateriale mottatt fra Frøyatunnelens prosjektledelse, er det blitt gjort en sammenligning mellom Q-verdier, injeksjonsmengde, vannlekkasjer og geologi. En sammenligning av injeksjonsmengder med bergmassens oppsprekkingsgrad (forholdet RQD/Jn) og skjærstyrke (forholdet Jr/Ja) viser at når disse to forholdene minker, så øker injeksjonsbehov betraktelig. En tillempet Q-verdi (Qi), basert på oppsprekkingsgrad, skjærfasthet og lekkasjer (l/min) inn i tunnel, kan til en viss grad brukes til å forutsi injeksjonsmengder i Frøyatunnelen. I tillegg er det en kortfattet en sammenligning av prognose, basert på forundersøkelser, og de faktiske forhold i tunnelen. Dette kan hjelpe til å belyse hvilke av de utførte forundersøkelser som ga mest verdifull informasjon sett i forhold til erfaringene under driving.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)