Last ned som PDF

60 sider

0.23 MB

Forsiden av dokumentet Kostnader av frafall i videregående opplæring

Studie

Kostnader av frafall i videregående opplæring

I Norge er gjennomført 3- eller 4-årig videregående opplæring som oftest en betingelse for fagbrev og opptak til høyere utdanning. Da er det bekymringsfullt at om lag hver tredje ungdom ikke har fullført videregående opplæring fem år etter avsluttet grunnskole. Personer som faller ut av utdanningssystemet før gjennomført videregående opplæring vil ha dårligere forutsetninger for videre utdannings- og arbeidslivskarriere. Bedre gjennomføring av videregående opplæring og mindre frafall kan være viktig for å bedre arbeidsmarkedstilknytningen til en stor andel ungdom. I denne rapporten forsøker vi å kvantifisere kostnader ved frafall og forsinkelser i videregående opplæring. En fullgod samfunnsøkonomisk kostnadsanalyse er krevende fordi det er nødvendig å inkludere mange komponenter som ikke er direkte observerbare. Selv om vi forsøker å tallfeste de samlete samfunnsøkonomiske kostnadene, som både tar hensyn til effekter på individnivå og offentlige utgifter, er illustrasjon av usikkerheten ved anslagene og hvordan anslagene avhenger av de forutsetningene som gjøres en viktig del av rapporten. De samfunnsøkonomiske kostnadene vil være netto-kostnader siden frafall potensielt kan redusere enkelte offentlige utgifter som utgifter i videregående opplæring.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Forfattere

Torberg Falch, Anne Borge Johannesen og Bjarne Strøm

Språk

norsk