Last ned som PDF

48 sider

1.32 MB

Forsiden av dokumentet Elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skole

Kartlegging

Elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skole Opplæringssituasjon i skole og bedrift

Utdanningsdirektoratet har gitt NTNU Samfunnsforskning i oppdrag å utarbeide en forskningsrapport om overgangen skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming. I det prosjektet ble det gjennomført en spørreundersøkelse til samtlige videregående skoler i Norge. I forbindelse med 0-24 prosjektet så Utdanningsdirektoratet at det er et behov for kunnskap om hvor mange elever med nedsatt funksjonsevne det er i videregående skoler og hvilket utdanningsprogram de tilhører, samt om antall elever med nedsatt funksjonsevne som har ulike former for opplæring i bedrift. Spørreundersøkelsen fikk dermed inn tilleggsspørsmål for å kartlegge disse forholdene. Dette notatet er en resultatpresentasjon av disse tilleggsspørsmålene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU Samfunnsforskning AS

Forfatter

Christian Wendelborg

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788275705127

Tema

likestilling, integrering og inkludering