Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skole

Kartlegging

Elever med nedsatt funksjonsevne i videregående skole Opplæringssituasjon i skole og bedrift

Utdanningsdirektoratet har gitt NTNU Samfunnsforskning i oppdrag å utarbeide en forskningsrapport om overgangen skole arbeidsliv for elever med utviklingshemming. I det prosjektet ble det gjennomført en spørreundersøkelse til samtlige videregående skoler i Norge. I forbindelse med 0-24 prosjektet så Utdanningsdirektoratet at det er et behov for kunnskap om hvor mange elever med nedsatt funksjonsevne det er i videregående skoler og hvilket utdanningsprogram de tilhører, samt om antall elever med nedsatt funksjonsevne som har ulike former for opplæring i bedrift. Spørreundersøkelsen fikk dermed inn tilleggsspørsmål for å kartlegge disse forholdene. Dette notatet er en resultatpresentasjon av disse tilleggsspørsmålene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

NTNU

Forfatter

Christian Wendelborg

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788275705127

Tema

likestilling, integrering og inkludering