Last ned som PDF

61 sider

5.55 MB

Forsiden av dokumentet Konsekvenser av regulære utslipp til sjø

Evaluering

Konsekvenser av regulære utslipp til sjø Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet (HFNH) Program for utredning av konsekvenser Sektor Petroleum og Energi

I regi av OED gjennomføres en vurdering av mulige konsekvenser av eksisterende og fremtidig petroleumsvirksomhet i Norskehavet. Vurderingen utgjør en del av et større planverk for å kunne balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, skipstrafikk og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling. Spredning og deponering av borekaks/boreslam, samt utslipp av produsert vann er beregnet med SINTEF’s DREAM modell for både eksisterende og forventede utslipp. Det er også gjennomført beregninger av eksponering av egg/larver for sild og sei. Det er også foretatt vurderinger av utslipp av radioaktive komponenter, samt sett på andre typer utslipp til sjø fra oljesektoren (eksempelvis utslipp fra rørledninger og ved testing av BOP på sjøbunn).

Publisert

Eier

Energidepartementet

Utfører

SINTEF AS

Språk

norsk

ISBN

9788214045369

Tema

Klima og miljø