Last ned som PDF

90 sider

3.21 MB

Forsiden av dokumentet Frihet fra vold

Strategi/plan

Frihet fra vold

Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021-2024. Handlingsplanen inneholder 82 tiltak for å styrke innsatsen mot denne kriminaliteten ytterligere.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk