Last ned som PDF

171 sider

18.83 MB

Forsiden av dokumentet Tidlig overflatebehandling av lavvarmebetong

Kartlegging

Tidlig overflatebehandling av lavvarmebetong Etatsprogrammet Varige konstruksjoner 2012-2015

Ulike prøveelementer støpt med lavvarmebetong (39 % flygeaske av klinker- og flygeaskemengden) er avformet 3 døgn etter utstøping og påført hydrofoberende impregnering (StoCryl HG 200) umiddelbart etterpå. Elementene er eksponert i sjøvann hhv 3, 7 og 14 døgn etter påføring av impregneringen. Ubehandlede elementer er eksponert på tilsvarende måte og på samme tidspunkt som de impregnerte elementene. Kloridinntrengingen i impregnert og ubehandlet betong er undersøkt etter 6 og 13 mnd eksponering i sjøvann. Resultatene viser at tidlig overflatebehandling av betong med StoCryl HG 200 gir en meget god kloridbremsende effekt i tidlig alder (undersøkt opp til 1 år). Filtreringseffekten øker med økende polymeriserings-/herdetid før eksponering og avtar med økende eksponeringstid. Det er planlagt avsluttende prøving av de små elementene etter 2 års eksponering, mens stort element vil bli gjenstand for langtidsprøving over flere år.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk