Last ned som PDF

87 sider

0.25 MB

Forsiden av dokumentet Barnehager i kommunenes inntektssystem

Studie

Barnehager i kommunenes inntektssystem

Når barnehager skal innlemmes i inntektssystemet for kommunene, må det utarbeides kostnadsnøkler som fanger opp variasjoner i kommunenes behov for barnehageplasser og i kommunenes produksjonskostnader. Kommunenes nødvendige utgifter til å dekke etterspørselen etter barnehageplasser avhenger av en rekke kjennetegn ved kommunene. Utgiftene er høyere desto høyere innbyggernes utdanningsnivå er, og desto flere av innbyggerne som bor i tettsted. Høy kvinnelig yrkesaktivitet, aldersfordelingen blant barna i føreskolealder og gjennomsnittsstørrelsen på småbarnskullene har også betydning for utgiftene.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk

ISBN

8276457304