Last ned som PDF

40 sider

0.88 MB

Forsiden av dokumentet Årsrapport Norad 2009

Årsrapport

Årsrapport Norad 2009

Norads årsrapport for 2009 gir et innblikk i spennvidden i Norads arbeid, og rapporterer på oppnådde resultater iht. tildelingsbrev 01/2009. Etterspørselen etter tjenester innen alle Norads kjerneoppgaver har vært høy, og organisasjonens leveranser har gjennomgående holdt høy kvalitet. Gjennom året har Norad overtatt flere oppgaver fra Utenriksdepartementet (UD), og befestet sin rolle som fagetat og forvaltningsorgan. Norads fagkompetanse er anerkjent, og har vært med på å gjøre Norad til en relevant og profesjonell aktør og samarbeidspartner for våre primære oppdragsgivere. Gjennom omprioritering av ressursene har Norad klart å tilpasse seg og svare på de utfordringene som endring i tematiske prioriteringer og/eller økt etterspørsel representerer. Norads virksomhetsplan 2009 vektla en systematisk utvidelse av Norads brukergrupper ut over UD, utestasjonene og eksisterende partnere i statsforvaltningen. Etterspørselen fra nye brukergrupper, særlig i UD, er stigende, men vi er ennå ikke ferdige med etableringen av tydelige samarbeidsrelasjoner til øvrige deler av offentlig sektor i Norge.

Publisert

Mottaker

Norad

Språk

engelsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788275484909