Last ned som PDF

129 sider

2.05 MB

Forsiden av dokumentet På vei fra læreplan til klasserom

Studie

På vei fra læreplan til klasserom Om læreres fortolkning, planlegging og syn på LK06

Dette er andre delrapport fra prosjektet "Sammenhengen mellom undervisning og læring. Arbeidsmåter, utvikling av ferdigheter og læring i norsk, naturfag og samfunnsfag (SMUL)." Den omfatter en studie av læreres planlegging for implementering av Læreplan for Kunnskapsløftet, LK06 gjennom å se på hvilke plansystemer som utvikles, innholdet i planene og hvordan planprosessene har foregått. I studien av planenes innhold fokuseres det på elementer som er sentrale i LK06 som kompetansemål, mål for grunnleggende ferdigheter og ivaretakelse av arbeid med læringsstrategier. Rapporten inneholder også en analyse av lærernes vurdering av den nye læreplanen for disse elementene og mer generelt.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788273215925

Tema

utdanning og forskning