Statusrapport

Forskningsbarometeret 2015

Forskningsbarometeret 2015 presenterer indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid, områder, resultater og trender. Barometereret overvåker også den norske deltakelsen i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Hvert år velges noen tema ut for nærmere omtale og analyse. Forskningsbarometeret 2015 inneholder en egen temadel om kunnskapsoverføring og kommersialisering.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9789264193321

Tema

utdanning og forskning