Last ned som PDF

90 sider

1.31 MB

Forsiden av dokumentet Refleksjon som metode for språkarbeid i barnehagen

Evaluering

Refleksjon som metode for språkarbeid i barnehagen Evaluering av et forsøk i seks barnehager

Barnehagers arbeid med spark bidrar til å gi barnehagebarn utfordringer og utvikling her og nå, og det gir med et fundament å stå på I møte med det formelle opplæringsløpet. Barnehager med et godt språkarbeid kan kompensere for at barn har med seg ulik språklig bagasje hjemmefra. Men godt språkarbeid stiller store krav til de ansatte, til deres evne til læring og utvikling både individuelt og kollektivt. Denne rapporten følger et forsøk der seks barnehager prøvde ut en måte å jobbe på, som skulle bidra til at de utviklet og styrket seg som gode språkmiljøer. Seks barnehager prøvde i perioden januar – april 2014 ut et refleksjonsverktøy utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Refleksjonsverktøyet består av en arbeidsplan og hjelpemidler som skal bidra til refleksjon over barnehagens praksis i språkarbeidet, for slik å legge til rette for pedagogisk utviklingsarbeid. Målet med refleksjonsvertøyet var altså kartlegging av nåsituasjon og videre utvikling av barnehagens arbeid med språk. Målet med vår evaluering av forsøk med å bruke refleksjonsverktøyet, var om anbefalt arbeidsplan og hjelpemidler bidro til refleksjon blant de ansatte og om dette skjedde på måter som la grunnlag for at barnehagen satte seg nye mål og utarbeidet nye tiltak for språkarbeidet.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

FAFO

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232401192