Last ned som PDF

53 sider

3.68 MB

Forsiden av dokumentet Driftstiltak mot svevestøv i Trondheim kommune

Kartlegging

Driftstiltak mot svevestøv i Trondheim kommune Erfaringsrapport for tiltak før og etter 2013

Denne rapporten er laget for å beskrive driftstiltakene som gjøres i Trondheim for å redusere mengden av svevestøv i sentrum. Svevestøv er et problem i mange byer og det er stort behov for kunnskap om blant annet effektivt driftstiltak mot vegstøv. Hensikten med rapporten er å dele erfaringer fra Trondheim med hensyn til viktige rammebetingelser, omfang, gjennomføring av tiltak, metoder og utstyr.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk