Last ned som PDF

145 sider

2.18 MB

Forsiden av dokumentet Ekstern kvalitetssikring av rapport om godsterminalstruktuktur i Oslofjordområdet

KVU/KS1/KS2

Ekstern kvalitetssikring av rapport om godsterminalstruktuktur i Oslofjordområdet

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Metier OEC og Vista Analyse AS gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning om godsterminalstruktur i Oslofjordområdet.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Metier AS og Vista Analyse AS

Forfattere

Tor Homleid, Henning Wahlquist, Jens Furuholmen, Herman Ringdal, Mads Berg og Jakob Kristiansen

Språk

norsk

ISBN

9788281264892

Tema

Transport og kommunikasjon

Nøkkelord

godstransport

Analysekriterier

samfunnsøkonomi