Last ned som PDF

43 sider

9.37 MB

Forsiden av dokumentet Stad skipstunnel - Videreutvikling prosjektoptimalisering

Forhåndsutredning

Stad skipstunnel - Videreutvikling prosjektoptimalisering

Kystverket har på bestilling fra Samferdselsdepartementet fått utarbeidet en rapport som gjennomgår prosjektløsninger og kostnadsanslag for Stad skipstunnel.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Concreto AS

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Analysekriterier

kostnader mulighetsrommet