Last ned som PDF

193 sider

8.22 MB

Forsiden av dokumentet Kvalitetssikringsrapport (KS1) for Grenlandsbanen

KVU/KS1/KS2

Kvalitetssikringsrapport (KS1) for Grenlandsbanen

Våre analyser viser at ingen av konseptene som er presentert i KVU Grenlandsbanen er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Konklusjonen er den samme i sensitivitetsanalysene, der vi legger til grunn optimistiske forutsetninger om trafikkutvikling, kollektivandeler og restverdi etter 40 år. Ulike varianter av referansealternativet gjør heller ikke noen av konseptene lønnsomme. Vi kan derfor ikke anbefale noen av konseptene. Analysen av realopsjoner viser dessuten at opsjonsverdien ved å utsette beslutningen er så lav at den ikke forsvarer å holde opsjonen aktiv. Vi anbefaler derfor heller ikke at det bevilges midler til videre prosjektutvikling eller at det brukes ressurser på Grenlandsbanen ved planlegging av annen tilgrensende infrastruktur

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utførere

Systra Norge AS og Oslo Economics AS

Språk

norsk

Tema

Transport og kommunikasjon

Nøkkelord

Jernbane