Last ned som PDF

27 sider

11.23 MB

Forsiden av dokumentet System for styring av sikkerheten i vegtrafikken

Forhåndsutredning

System for styring av sikkerheten i vegtrafikken Forslag fra arbeidsgruppe

Rapporten er arbeidsgruppas forslag til et system for sikkerhetsstyring av vegtrafikken. Systemet beskriver metoder som bør tas i bruk for å oppnå og opprettholde et sikkerhetsnivå i samsvar med nullvisjonens intensjoner og gitte sikkerhetsmål.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon