Evaluering

Evaluation of Norway’s Anti-Corruption Efforts as part of its Development Policy and Assistance

Formålet med denne evalueringen er å bidra til å styrke Norges innsats mot korrupsjon. Evalueringen har sett på de fire hovedinnsatsområdene for Norges anti-korrupsjonsarbeid: Overholdelse av prinsippet om nulltoleranse for korrupsjon i Norges bistands- og utviklingsinnsats. Anti-korrupsjon som ett av fire tverrgående hensyn i norsk bistand, hvor målet er å forhindre at korrupsjon kan bli et resultat av norsk bistandsinnsats. Anti-korrupsjon som egen komponent innen Norges utviklingsbistand, både i form av programmer/prosjekter og gjennom dialog med partnere. Styrking av internasjonale korrupsjonsnormer og -standarder, som kamp mot ulovlige kapitalstrømmer og hvitvasking. Evalueringen bygger på dokumentstudier, intervjuer, en spørreundersøkelse av ansatte i Utenriksdepartementet, ved utvalgte ambassader og i Norad, samt fem casestudier om henholdsvis nulltoleranse, klima og skog, helse, Somalia og det globale anti-korrupsjonsarbeidet. Teamet har gjennomført feltreiser til Jakarta, Nairobi/Mogadishu, Genève, Basel, New York og Bergen, i tillegg til en rekke møter og intervjuer i Oslo. Rapporten ble lansert på et webinar i Oslo 22. september 2020. Se igjen webinaret. Mer informasjon om deltakere og agenda finnes her.  Webinar: Evaluation of the anti-corruption effort in Norwegian development policy and assistance Revisit the webinar from Tuesday 22 September. Bildetekst

Publisert

Eier

Norad

Språk

engelsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788283690439