Last ned som PDF

68 sider

1.79 MB

Forsiden av dokumentet Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner

Kartlegging

Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner Kartlegging av inntekter og kostnader

Deloitte fikk i september 2014 oppdraget fra Kulturdepartementet med å kartlegge inntekter og kostnader i frivillig sektor. Bakgrunnen for oppdraget er at Kulturdepartementet skal foreta en gjennomgang av beregningsgrunnlaget for momskompensasjonsordningen. Formålet med kartleggingen er å få oversikt over hvilke inntekter og kostnader som de frivillige organisasjonene har. Sentralt i denne sammenhengen er å kartlegge hvordan de faktiske merverdiavgiftskostnadene sammenfaller med den beregnede merverdiavgiften etter forenklet modell av momskompensasjonsordningen.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Deloitte AS

Forfatter

Oddvar Snipsøyr

Språk

norsk