Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner

Kartlegging

Momskompensasjonsordningens forenklede modell for frivillige organisasjoner Kartlegging av inntekter og kostnader

Deloitte fikk i september 2014 oppdraget fra Kulturdepartementet med å kartlegge inntekter og kostnader i frivillig sektor. Bakgrunnen for oppdraget er at Kulturdepartementet skal foreta en gjennomgang av beregningsgrunnlaget for momskompensasjonsordningen. Formålet med kartleggingen er å få oversikt over hvilke inntekter og kostnader som de frivillige organisasjonene har. Sentralt i denne sammenhengen er å kartlegge hvordan de faktiske merverdiavgiftskostnadene sammenfaller med den beregnede merverdiavgiften etter forenklet modell av momskompensasjonsordningen.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kulturdepartementet

Utfører

Deliotte

Forfatter

Oddvar Snipsøyr

Språk

norsk