Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging

Evaluering

Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging

OsloMet mfl. har gjennomført en kartlegging av norske kommuner og fylkeskommuners arbeid med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging. Bakgrunnen for rapporten er et behov for å øke plan- og arkitekturkompetansen i kommuner og fylkeskommuner. Rapporten vurderer hvordan eksisterende virkemidler og veiledning fungerer ut fra kommunens behov for styring og sikring av arkitektonisk kvalitet i de ulike plan- og byggesaksprosessene gjennom kartlegging og analyse. Den vurderer også om det er behov for nye virkemidler fra staten på feltet, hvordan styringsverktøy i plan- og bygningsloven best kan brukes av kommuner og fylkeskommuner, og hvordan veiledningen for kvalitet og attraktivitet i de bygde omgivelser kan styrkes.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

AFI

Forfattere

Bengt Andersen, Astri Margareta Dalseide, Gro Sandkjær Hanssen, Joar Skrede, Helle Dyrendahl Staven og Svenn-Erik Mamelund

Språk

norsk

Tema

Plan, bygg og eiendom

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

virkning/effekt mulighetsrommet