Last ned som PDF

316 sider

2.12 MB

Forsiden av dokumentet Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager

Evaluering

Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager Rapport fra Ekspertutvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet 2010/2011

Departementet nedsatte i 2010 et ekspertutvalg som skulle vurdere verktøy som brukes til å kartlegge språk hos majoritetsspråklige og minoritetsspråklige og barn, samt for barn med nedsatt funksjonsevne. Utvalgets arbeid har dreid seg om hvilke kartleggingsverktøy som egner seg til bruk i barnehagen og hvordan disse kan anvendes riktig for å gi resultater knyttet til språkstimulering og forebygging av språkproblemer hos barn. Utvalgets rapport vil videre danne grunnlag for en veileder til barnehagens arbeid med språkkartlegging.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Ekspertutvalg

Språk

norsk (bokmål)

Tema

utdanning og forskning

Analysekriterier

kvalitet