Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Rapport: Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager

Ukategorisert

Rapport: Vurdering av verktøy som brukes til å kartlegge barns språk i norske barnehager

Departementet nedsatte i 2010 et ekspertutvalg som skulle vurdere verktøy som brukes til å kartlegge språk hos majoritetsspråklige og minoritetsspråklige og barn, samt for barn med nedsatt funksjonsevne. Utvalgets arbeid har dreid seg om hvilke

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk