Last ned som PDF

106 sider

1.49 MB

Forsiden av dokumentet Barns trivsel og medvirkning i barnehagen

Studie

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen Barn, foreldre og ansattes perspektiver

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har NTNU Samfunnsforskning ved Barnevernets utviklingssenter i samarbeid med Dronning Mauds minne høgskolen for førskolelærerutdanning gjennomført en undersøkelse av barn, foreldre og ansattes opplevelse av medvirkning og trivsel i barnehagen, og hvordan dette eventuelt henger sammen med ulike forståelser av barnehagekvalitet. Målet med undersøkelsen var å finne ut mer om hvilke faktorer som bidrar til å skape trivsel og mistrivsel hos barn i barnehagen, å få mer kunnskap om foreldrenes medvirkning og involvering og hvordan barnehageansatte arbeider med tilrettelegging og vurdering av trivsel og medvirkning. Prosjektet ble gjennomført første halvår 2012. I dette prosjektet har vi undersøkt om, og eventuelt hvordan strukturelle og prosessuelle forhold får betydning for barns opplevelse av trivsel og medvirkning i hverdagslivet i barnehagen. Dette prosjekt gir ny gi kunnskap om både omfang av trivsel og medvirkning blant barn og foreldre og om deres opplevelse av det. Vi har samlet inn data om barns trivsel og medvirkning fra ansatte, foreldre og barn ved hjelp av ulike datakilder og innsamlingsmetoder. For å få et inntrykk av hvordan barna selv opplever hverdagen sin i barnehagen ble 171 fire-, fem- og seksåringer intervjuet både med strukturerte elektroniske spørreskjema og 18 ved kvalitative intervju. I tillegg ble 18 ett- til treåringer observert med tanke på samspill og medvirkning og hvordan det ser ut til å bidra til trivsel. Barn er viktige informanter i barnehagen og har i altfor liten grad vært benyttet som det.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utførere

NTNU Samfunnsforskning AS og Dronning Mauds minne høgskole for barnehagelærerutdanning

Forfattere

Åse Bratterud, Ellen Beate Hansen Sandseter og Monica Seland

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788291927183

Tema

utdanning og forskning