Last ned som PDF

52 sider

1.9 MB

Forsiden av dokumentet Kunnskapsgrunnlag for transportforskning 2018

Studie

Kunnskapsgrunnlag for transportforskning 2018

Norges transportsektor står overfor en stor omstilling som følge av ny teknologi, endring i transportbehov og nasjonale mål om å redusere utslippene fra transportsektoren. Teknologi er en svært viktig driver og de overordnede teknologitrendene er elektrifisering, digitalisering og automatisering. Utviklingen åpner for nye forretningsmodeller som f.eks. Mobility-as-a-Service (MaaS) og bildelingstjenester. Videre vil fremtidens transportbehov påvirket av samfunnsutviklingen og trender som sentralisering, urbanisering, en eldre befolkning, globalisering med endret varekonsum og -flyt samt mer fleksible arbeidsplasser. I tillegg må store deler av de innenlandske utslippsreduksjonene tas av transportsektoren som står for ca. 60% av de ikke-kvotepliktige utslippene i Norge. Kunnskapsgrunnlaget tar utgangspunkt i flere analyser og rapporter som omhandler hvordan transportsektoren vil utvikle seg de neste 15 til 30 årene. Fokuset rettes mot trender og teknologiutvikling i transportsektoren og forutsetninger for at den nye teknologien tas i bruk på kommersiell basis. Utvikling og bruk av miljøvennlig drivstoff behandles hovedsakelig innenfor energiforsking i Forskningsrådet. Videre tar kunnskapsgrunnlaget for seg status på forskning og næringsliv innenfor transportområdet ved å anvende tilgjengelig statistikker fra henholdsvis Forskningsrådet og SSB. En vurdering av Norsk næringslivs konkurranseevne og komparative fortrinn er også gjort med utgangspunkt i tidligere rapporter om temaet.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk