Last ned som PDF

78 sider

1.9 MB

Forsiden av dokumentet Hovedresultater SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013-2017

Kartlegging

Hovedresultater SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013-2017

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten er en publikasjon som forsøker å gi et bredt bilde av utviklingen og situasjonen i spesialisthelsetjenesten. Gjennomgangen er i all hovedsak beskrivende og danner grunnlag for vurderinger om behov for å sette inn tiltak. Målet for publikasjonen er å gi en objektiv beskrivelse av viktige aspekter ved tjenesten etter at data er gjort så sammenlignbare som mulig. Dette notatet beskriver utvikling i ressursbruk og aktiviteter i hele spesialisthelsetjenesten de siste årene. Beskrivelsen er i hovedsak basert på tall og analyser fra Helsedirektoratets publiserte SAMDATA analysenotater og web-sider. Formålet er å gi en oppsummering av utviklingen og å forsøke å gi svar på sentrale og grunnleggende helsepolitiske spørsmål som; Hvor store ressurser brukes på spesialisthelsetjenesten og hvordan har utviklingen vært de siste årene? Er det flere pasienter i spesialisthelsetjenesten nå enn tidligere år? Er det forskjeller i ulike deler av landet i bruken av ulike type tjenester? De viktigste funnene i årets publikasjon er: • Sterkere vekst i antall pasienter enn i antall personer i befolkningen • Veksten for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har stoppet opp siste år • Størst vekst i kostnader og aktivitet for somatisk virksomhet • Tenåringsjenter bruker psykisk helsevern mest • Reduksjon i enklere rehabilitering i sykehusene • Svak produktivitetsforbedring i somatisk virksomhet

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg