Last ned som PDF

122 sider

2 MB

Forsiden av dokumentet Hva kjennetegner barneskoler som oppnår høy skår på nasjonale prøver?

Studie

Hva kjennetegner barneskoler som oppnår høy skår på nasjonale prøver? Delrapport 5 fra prosjektet 'Ressurser og resultater i grunnopplæringen'

Dette er femte delrapport fra prosjektet ’Ressurser og resultater i grunnopplæringen’. Prosjektet går over tre år, fra 2010 til 2012 og er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Sluttrapport fra prosjektet vil komme ved utgangen av 2012. Rapporten analyserer prestasjonsnivå og prestasjonsutvikling blant grunnskoleelever som gjennomførte nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn i 2007 og på 8. trinn i 2010. Fokus rettes mot elever som ikke skiftet skole fra 5. til og med 7. trinn (ikke–mobile elever). Sentralt i rapporten er analyser og diskusjoner av skolens betydning for elevenes prestasjonsnivå og prestasjonsutvikling, samt analyser og diskusjoner av om slike ʺskoleeffekterʺ har ulik betydning for ulike grupper elever, når disse grupperes etter kjønn, sosial bakgrunn og innvandrerstatus.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfatter

Jens B. Grøgaard

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning