Last ned som PDF

114 sider

2.39 MB

Forsiden av dokumentet Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

Statusrapport

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 31. mai 2016

Årets rapport fra pensjonspolitisk arbeidsgruppe beskriver hovedtrekk ved utviklingen i yrkesaktivitet, uttak av pensjon og inntekt for den eldre befolkningen fra pensjonsreformen trådte i kraft i 2011 fram til 2015. Sammenliknet med tidligere rapporter er det i årets rapport i større grad fokusert på helheten i pensjonssystemet, inkludert omtale av pensjonsordninger i privat og offentlig sektor. Årets rapport omtaler også mobilitet blant eldre arbeidstakere, levealder, uttak av pensjon og sysselsetting før 67 år

Publisert

Eier

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Tomas Berg mfl.

Språk

norsk

Tema

Arbeidsliv

Nøkkelord

Pensjon, trygd og sosiale tjenester