Last ned som PDF

49 sider

2.73 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av offentlig støtte i 2012 til forsknings-, utviklings-, og demonstrasjonsprosjekter

Kartlegging

Kartlegging av offentlig støtte i 2012 til forsknings-, utviklings-, og demonstrasjonsprosjekter Klimavennlig stasjonær energiteknologi, CO2 håndtering, miljøvennlig transport og stasjonær hydrogen

Rapporten beskriver resultater av en ren teknologikartlegging, hvor datagrunnlaget omfatter prosjekter i porteføljen til Forskningsrådet, Enova, Gassnova, Innovasjon Norge og Transnova. Prosjektet har blitt finansiert av Enova, Statnett, Statkraft og Energi Norge. Hensikten med teknologikartleggingen har vært å få oversikt over hvilke teknologi- og temaområder den offentlige FoU-D- støtten går til.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788212031692

Tema

utdanning og forskning

Analysekriterier

resultater