Last ned som PDF

15 sider

0.69 MB

Forsiden av dokumentet Real-Time Evaluation

Vedlegg

Evaluering

Real-Time Evaluation

Evalueringsavdelingen i Norad har i samarbeid med organisasjonen BetterEvaluation utarbeidet et kort notat om følgeevalueringer der formålet har vært å bidra til å klargjøre konseptet, tydeliggjøre hvilke situasjoner følgeevalueringer kan være et nyttig verktøy og hvilke rammebetingelser som må være på plass for at følgeevalueringer skal kunne gjennomføres. Notatet bygger blant annet på evalueringsavdelingens egen erfaring fra følgeevalueringen av klima og skoginitiativet som ble gjennomført i perioden 2011-2017 samt erfaringer fra følgeevalueringer i dansk utviklingssamarbeid fra perioden 2014-2019. Det finnes ulike definisjoner av hva en følgeevaluering eller en real-time evaluering (RTE) er, men felles for disse er at evalueringene ser på avgrensa intervensjoner (for eksempel et landprogram); de har vanligvis som formål å bidra til forbedring og læring (ikke kontroll); de gjennomføres samtidig som intervensjonen pågår, og gir raske tilbakemeldinger til de som implementerer intervensjonen oftest som del av datainnsamlingen og engasjerer disse i å tolke funnene og komme med anbefalinger for oppfølging. Følgeevalueringer ble først tatt i bruk i humanitære operasjoner på slutten av 1990 tallet der hensikten var samle informasjon som kunne brukes til å gjøre forbedringer underveis ettersom den humanitære situasjonen krevde en rask oppstart. Notatet inngår i en serie notater fra BetterEvaluation om hvordan monitorering og evaluering kan støtte adaptiv ledelse av programme. Se hele serien på betterevaluation.org.

Publisert

Eier

Norad

Språk

engelsk

Kilde

www.norad.no